IKTak eta Hezkuntza Premia Bereziak

Hona hemen Xabier Gardeazabalek 2018-2019 ikasturtean HEZikt graduondokoaren bigarren moduluko “Jendartea eta hezkuntza”: IKTak eta Hezkuntza Premia Bereziak” izeneko ikasgaiari buruz egindako sintesia.

Irudia: Lexie Flickinger-ek aterata
(hemendik eskuratua: https://www.flickr.com/photos/56155476@N08/6660001925/ )
Lizentzia: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Aurreko gaietan bezala, aste honetan hezkuntza eta teknologiaren harremanaren beste arlo bat ikusi dugu, baina oraingoan inklusioaren perspektibatik. Espezifikoki, Hezkuntzarako Premia Bereziak (HPB) dituzten ikasleak gure klaseetan hobekien ikasteko ahalik eta aukera zabalena izan dezaten.
Zuen artean esperientzia desberdinak daudela ikusi dugu. Batzuek hainbatetan izan dituzue HPB-dun ikasleak zuen artean, eta beste batzuek gutxitan edo inoiz ere ez. Halako ikasleekin aritu zaretenon artean, oso esperientzia positiboa izan dela esan duzue, bai zuentzat irakasle eta pertsona bezala, baita zuen ikasleontzat. Besteak beste, ikasleek enpatia lantzen, elkartasuna handitzen eta pertsona guztiak berdin tratatzen laguntzen gaituzte guri ere, eta hainbatetan “sorpresa ederrak” ematen dizkigute ere.
Zenbaitetan bertigo pixka bat sentitu duzuela aitortu duzue batzuek, eta hau guztiz normala da. Azken finean, gizartearen bilakaera-fronte bat da hau, eta lehen lerroan irakasleak daude erronka honi aurre egiten. Inoiz irakasleak HPB-dun ikasle batekin nola jokatu ez dakiela eta gelako ikaskideek irakaslea bera gidatu eta erakusteko prest daudela irakurtzea bereziki hunkigarria iruditu zait.
Baliabideak eskura daude, eta orokorrean badirudi irakasleek nahiko argi duzuela non bila dezakezuen informazioa eta non eskuratu laguntza. Orientazio Sailaren irudia askotan aipatu duzue ere, eta hezkuntzako beste profesionalekin batera elkarlanean jardutea dela bidea argi duzue.
Bigarren ariketari dagokionez, premia bereziren bat edo beste dituen zuen ikasle baten edo ikasle hipotetiko baten larruan jartzea eskatzen zitzaizuen, ostera ikasle horren ikaskuntza hobetze aldera zuen irakasgaian egin ditzakezuen moldaketei buruz hausnartzeko.
Orokorrean oso erantzun interesgarriak izan dira. Batzuek Asperger duen ikasle baten adibidea eman duzue. Beste batzuek entzuteko arazoak edo gorrak diren ikasleena. Ezgaitasunik gabeko HPB-dun ikasleen adibideak ere eman dituzue, hala nola ulermen arazoak dituen ikasle batena, ala atzerriko ikaslea, zeinak gure hizkuntzekin arazoak dituen. Kasu batean, ordura arte “diagnostikorik” gabeko ikasle baten adibidea eman da, eta ikasteko arazoak areagotzen zitzaizkiola antzematean, bere zentroko langileek elkarren artean bere egoera hobetzeko hartutako neurrien berri eman da ere.
Egindako hausnarketak baliagarriak izan zaizkizuela dirudi, beraz poztekoa da. Burura etorri zaizkizuen moldaketak egokiak dirudite gehienetan, baina detaile txikiei erreparatu behar diogula ez dugu ahaztu behar. Hainbatek aipatu duzue moldaketa horiek ez luketela aldaketa asko suposatuko zuen irakasteko eran, eta horrek esan nahi du IDUren printzipioak nolabait asetzen zenituztela dagoeneko.
Nire ustetan, HPBak dituzten ikasleen arreta hobetze aldera, irakasle norbanakoen jarrera garrantzitsuena da, eta denek oso jarrera positiboa duzuela ukaezina da. Izan ere, soilik norbanakoen jarrera egokia denean, gizartearena aldatuko da gero. “Txip aldaketa” orokortua ematen hasi da, eta horren adibide eta lekuko zarete.

Jendartea eta hezkuntza: aukerak

Hona hemen Gorka Juliok 2017-2018 ikasturtean HEZikt graduondokoaren bosgarren moduluko Jendartea eta hezkuntza: Aukerak izeneko ikasgaiari buruz egindako sintesia.

Bigarren moduluko hirugarren gai honetan, hiru blokeetan zehar IKTen erabilerak hezkuntzan izan ditzakeen zenbait kontzeptu, praktika, gomendio eta eztabaida landu ditugu. Moduluaren helburua, teknologiak eskaintzen dituen aukerak era kritikoan aztertzeko mekanismoetan sakontzean datza, aukera hauek baliatu ahal izateko ezinbestekoa dena. Marko orokor kontzeptual batetik hasi, ahalduntze teknologiko integralerako gako batzuk aztertuz, zenbait teknologiek egiten duten ekarpena adibide bidez etorkizunera proiektatuz.

Hezkuntza komunitatean, parte hartze komunitateak eraikitzeko behar etengabea da. Prozesu gehienak, komunitate horietan kanpoan zein barrurako komunikazioa eta teknologiaren papera zein izan behar duen definitzeko garaian duda asko sortzen dira. Horretarako kontutan hartu beharko, partaidetza lantzeko marko orokorra osatzeko aurretik zenbait kontzeptu ezagutu eta horiei denei zentzua ematen dion marko orokorra aurkeztu dugu.

• Partaidetza komunitatea: partaide izango direnen komunitatea.
• Konpromiso mailak: partaideek beren artean ezarriko dituzten konpromiso mailak.
• Komunikazio motak: partaideen artean erabiliko diren komunikazio motak.
• Bitartekaritza ereduak: sustatuko den partaideen arteko bitartekaritza ereduak.

Ondoren aukera bezala, hezkuntza prozesuetan ahalduntzea bilatzen dela kontutan hartuz, hori lortzeko eman behar den ezinbesteko ezaugarritako bat autonomia dela ikusi dugu. Arlo teknologikoa eta hezkuntza loturik, autonomia hori eskuratzen laguntzeko, hiru arlotako sailkapen baten bidez, autonomia hori lantzeko lagungarri izan daitezken tresna edo baliabideak errepasatu ditugu.
Amaitzeko sarean aurki daitezkeen baliabideak erabiliz hainbat gai nola ikasi/irakatsi daitezkeen landu dugu: irudi digital libreekin lan egin, web teknologiak, programazioa, gailu libreak…
Osatzeko markoa elikatzen duten bideo eta hainbat erreferentzia landu ditugu, saio presentzialean sakonduko ditugunak.

Hezkuntza esku-hartzea Interneteko arriskuen aurrean

Hona hemen Nere Amenabarrek 2017-2018 ikasturtean HEZikt graduondokoaren bosgarren moduluko Jendartea eta hezkuntza: Hezkuntza esku-hartzea Interneteko arriskuen aurrean izeneko ikasgaiari buruz egindako sintesia.

Bigarren moduluko bigarren gai honetan, aurreko gaian (5.1 gaian) ikusi dugun moduan, ikusi dugu arriskuak egon badaudela Interneten ere. Horregatik hain zuzen ere, esku-hartze zuzen bat egitea ezinbestekoa da gure ustez. Funtsezkoa izango da esku-hartze hau bai eskolan baita familietan ere.
Esku-hartze horren beharra ikusteko jauzi digitalari eskaini diogu ataltxo bat. Denetariko iritziak edota pertzeptzioak jaso ditugu: batzuk jauzi txikitu dela, besteak handitu, beste batzuk zalantza… Gai honekin oso erlazionaturik dagoen ideia hauxe da nire ustez: jauzia handituz edota txikituz joan arren, zein da gazte hauek Interneten sor daitezkeen aurrean duten arriskuen pertzeptzioa? Hori da niretzat esanguratsua den zerbait.
Ikastetxeetan dauden arautegiei dagokienean, egun ikastetxe askotan daude IKTen inguruko arautegiak eta nolabaiteko esku-hartzeak. Ikusi dugunaren arabera, arau guzti hauek hezkuntza estilo desberdinei erantzuten diete: autoritarioa (kontrol +, maitasun-), babeslea (kontrol +, maitasun +/-), permisiboa (kontrol -, maitasuna +/-) eta asertziozkoa. Adibide mordoa aurkituko dugu sarean, baina gai honetan bi proposatu dizkizuegu: Deustukoa eta Santo Tomas lizeokoa. Nire iritziz lanketa polita dugu oraindik ere arlo honetan egiteko. Ikastetxe bakoitzak bere beharrei erantzunez sortzen du arautegia baina agian ez litzateke txarra izango arautegi orokor bat izatea, eta gero bakoitzak berera moldatzea.
Euskaltel enpresaren iragarki bati ere eskaini diogu tartea. Zuen iritziak hor nahiko desberdinak izan dira. Dena den, nire iritziz, helburu komertzial bat duela ahaztu gabe, bertan agertzen diren ideiak erabilgarriak izan daitezke gaiaren lanketa egiterako momentuan. Telefonoa eman eta kontratua sinatzearekin ez dela nahikoa ez dago inolako zalantzarik. Baina kasu batzuetan, telebistak duen indarraz aprobetxatuz, honen inguruan hitz egiteko aukera polita izan daitekeela iruditzen zait.
Hurrengo atalean gomendioei buruz aritu gara. Alde batetik eskolarako aproposak izan daitezkeenak eta beste alde batetik familientzat. Dudanik gabe, bi eremu hauek bat egitea ezinbestekoa da mezua berdintsua edota antzekoa izateko, batzuetan hain zaila izan arren. Familientzat 12 gomendioz osaturiko aurkezpen bat ikusi dugu. Gehiengoen esanetara gomendio egokiak izan dira, nahiz eta batzuek luzeegiak diren aipatu duzuenean. Agian beste era batetara taldekatu daitezke?
Azken atalean berriz, labur labur bada ere dauden baliabide eta programei eskaini zaie tartea. Horretarako adibide desberdin batzuk ikusi ditugu hasieran eta jarraian unitate didaktiko bat egin behar izan duzue zuek aukeraturik gai bati buruz. Gaiak anitzak izan dira eta guztiak jaso eta irakurri ditut gustura: kontaktuak nola kudeatu, morroi ez izaten ikasi, besteen argazkien gainean dugun boterea,… guztiak interesgarriak eta ekarpen politak izan dira niretzat.
Bukatu da gure gaiari dagokion astean, baina aurrez aurrekoan izango dugu tartea gai hauen inguruan ere zuekin aritzeko. Beraz, datorren aste arte!

Jendartea eta hezkuntza: arriskuak

Hona hemen Urko Fernandezek 2017-2018 ikasturtean HEZikt graduondokoaren bosgarren moduluko Jendartea eta hezkuntza: arriskuak eta aukerak izeneko ikasgaiari buruz egindako sintesia.

Bigarren moduluko lehenbiziko gai honetan azkeneko hamar urte hauetan teknologiak eta, batez ere Internetek ekarri dizkigun erronkak eta arriskuak izan ditugu aztergai, lehenbiziko partean.
Haur eta nerabeek Interneten aurkitzen dituzten esperientziak, gatazkak eta arriskuak kudeatzeko tresnak behar dituzte. Askotan, tresna edota irtenbide teknologikoetan jartzen dugu arreta (antibirusa babes moduan instalatzea, pribatutasuna ondo konfiguratzea…), baina behar dituzten eta beraiekin landu beharko genituzkeen tresnak analogikoagoak dira, betidanik ikasi eta irakatsi ditugunak. Egungo ikasleek beraien emozioak Interneten kudeatzen ikasi behar dute, eta hori esker, gutxinaka testuinguru digital honetarako prestatuagoak izango ditugu.
Bai foroetan, baita bidalitako azken lanetan jasotako ekarpen askotan teknologiaren gehiegizko erabilpen arduragabeak sorrarazten dituzten arazoak planteatu dituzue, horiek ikastetxeetan lantzeko proposamenak partekatuz. Arazo desberdinak, baina guztietan mugikorra beti elementu komuna bezala. Nahiz eta ikastetxe askotan debekaturik egon, mugikorra sartu eta erabiliko dute, eta esperientziak erakutsi digu debekua ez dela irtenbidea, arazoa ezkutatzeko aitzakia baizik.
Txikitatik mugikor eta bestelako pantaila txikiak beraien eskura jartzen ditugu, eta inongo prestakuntzarik gabe ezinezkoa da bere kabuz erabilera arduratsu eta seguru bat egitea. Online duten esperientzia erreala da, ez birtuala, benetako ondorio eta irakaspenekin, eta ezin diegu erantzukizun guztia gurasoei utzi, teknologiak ekarri dituen aldaketak ulertzea eta menperatzea ez delako batere erraza. Prestakuntza hau, beraz, hezkuntza formalean ere aurrera eraman beharko genuke, eta honen inguruko erabaki politikoak iritsi baino lehen eskura ditugun aukerak, baliabideak eta uneak aprobetxatu behar ditugu teknologia berrien erabilera egokia egiteko beharrezkoak diren ezagutza eta trebetasunak irakasteko.
Interneteko erraldoiek (Google, Facebook, Amazon…) aurkitu duten petrolio digitala gure pribatutasuna dela argi geratu da, baina orain ikasten ari gera petrolio hori erauzteko lehenbizi gure atentzioa harrapatu behar dutela, eta behin haien plataformako zerbitzu eta edukiak kontsumitzen ditugula, oharkabetuak mantendu behar gaituztela gure erabaki onak hartzeko irizpidea baliogabetzeko.
Silicon Valley-n sortutako erraldoi neoliberal hauek gero eta erabiltzaile gazteagoak harrapatzeko trikimailuak sortzen ari direla ere ikusi dugu, etorkizuneko kontsumitzaile ahalgabeak sortzeko. Nerabeak Instagram bezalako sare sozial batean harrapatu ditzakete, baina haurren pribatutasuna Europan mailan Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak babesten duenez, bestelako eduki eta tresna digitalak haurren eskuetara gerturatzen hasi dira. Haurren atentzio, ilusio eta energia guztia xurgatzeko, alde batetik TikTok bezalako sare sozial sinple, dinamiko eta bideratuak eskaintzen hasi dira, eta bestetik jolasten eta solasean ibiltzeko bideo-joko batzuk berreraiki dituzte (adib. Fornite), praktikan sare sozialak bezala tratatu behar ditugunak.
Ez baditugu sare sozialak eta bestelako aplikazio digitalak menperatzen, hauen atzean dauden enpresen eskrupulurik gabeko interes ez-zintzoak menperatuko gaituzte. Dieta digitala egiten hasi beharko gara, eta horretarako kontsumitzen dugun azukre digital kopurua gutxitzen ikasi behar dugu: Netflix, YouTube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Fortnite eta bestelako aplikazio/zerbitzu digital arrakastatsuak alternatiba osasuntsu, etiko eta seguruagoekin ordezkatuz.
Eskubideak kalean eta sarean borrokatu behar dira; pribatutasunaren babesa lehentasunezko eskubide bezala defendatu izan dugun moduan, biztanleriaren eta, batez ere, haur eta nerabeen atentzioaren babesa ere borrokatzen hasi behar gara. Kolektiboki aldaketak gauzatu al ditzakegu, baina indibidualki indargabe eta nahiko galduta gaude. XXI. mende honen %20 jadanik kontsumiturik daukagun une hau inflexio puntutzat hartu behar dugu, eta erroko arazoei eraso egiten hasi behar gara.

Hizkuntza irakaskuntza on-line

Hona hemen Aitziber Iturricastillok 2017-2018 ikasturtean HEZikt graduondokoaren laugarren moduluko Hizkuntza irakaskuntza on-line izeneko ikasgaiari buruz egindako sintesia.


Laugarren moduluko bigarren gaiaren hasieran saio sinkronoen ezaugarriak aztertu ditugu eta dauden aukeren arteko aldeen hausnarketa egin dugu. Ideia batzuk errepikatu ditugun arren, kameraren erabilpenaren helburu ezberdinak, edonondik egin daitezkela, mintzamena baino gehiago lantzeko aukera ematen digutela eta i(ra)kasle rolen aldaketa kasu, zenbait ideia desberdin ere aipatu dituzue:

  • Kameraren erabilerak komunikazioaren abiaduran izan dezakeen eragina.
  • Keinuek hizkuntzaren gabeziak estal ditzaketela
  • Garraio eta material kostuen murrizketa

Horrez gain, foroetan aipatu den ideia bat nabarmentzekotan, saioen grabaketa eta ondoren grabatutakoa lantzearen helburu edo aukerak nabarmenduko nuke.
Saio sinkronoak egin dituzue gero, hartutako erabakiak desberdinak izan dira, batzuek txata soilik erabilita egin dituzue eta besteek deia eginda. Biak ala biak egokiak helburuen arabera.

Materiala sortzeko estrategiak eta baliabideak

Hona hemen Mikel Larrañagak eta Itziar Aldabek 2017-2018 ikasturtean HEZikt graduondokoaren laugarren moduluko Materiala sortzeko estrategiak eta baliabideak izeneko ikasgaiari buruz egindako sintesia.


Laugarren moduluko hirugarren gaian ahozko zein idatzizko komunikazioa lantzeko materiala sortzeko baliabideak eta estrategiak landu ditugu. Alde batetik, estandarraren erabilera eta baliabide biltegiak ikusi ditugu. Sortutako materialaren berrerabilgarritasuna ahalbidetzen duten SCORM eredua eta QTI estandarra ikusi ditugu. Gainera, sortutako materiala partekatzeko erabiltzen diren baliabide biltegiak aurkeztu ditugu.

Bestalde, hizkuntzaren tratamendu automatikoak materialen sorkuntzan nola lagundu dezakeen ikusi dugu. Irakasle zein ikasleek euskara lantzeko eskuragarri dituzten hizkuntza baliabideak ikusi ditugu.

Jardueren bitartez kontzeptu teorikoak praktikan jarri dituzue. Gaian landutako tresnak era ezberdinetan erabili dituzue moduluko azken produktuari begira. Ataza interesgarriak eta ikasleentzat erakargarrriak sortu dituzue, hezkuntzak ez duela aspergarria izan behar erakutsiz. Azkenik, ondoko kasuetan egindako esfortzua azpimarratu nahiko genuke:

  • Aurrez aurreko saioetan SCORM eta QTI erabili ahal izateko egin duzuen saiakera.
  • Gaian zeneukaten materiala begiratzeaz gain egin duzuen sakonketa eta ikerketa lana.
  • Material osagarria aztertu eta euskararen tratamendu automatikoak material sorkuntza erdi-automatikoan nola lagundu dezakeen aztertu izana.